Mobilbruk i bil

Som en del av vår «Fei for egen dør» kampanje kjører vi månedlige HMS tema knyttet til trafikksikkerhet og bilkjøring. Målet med kampanjen er holdningsskapende arbeid internt for våre ansatte samt av vi ønsker å bidra til økt trafikksikkerhet og HMS fokus hos våre kunder og samarbeidspartnere. Månedens valgte tema er «Mobilbruk» og nå som ferien står for døren og mange skal feriere i bil føler vi at dette er et viktig og aktuelt tema. God sommer og kjør forsiktig. La mobilen ligge til neste pause og god tur!

Hilsen oss i TK Gruppen.