Aktuelt
Mobilbruk i bil
Som en del av vår «Fei for egen dør» kampanje kjører vi månedlige HMS tema knyttet til trafikksikkerhet og bilkjøring. Målet med kampanjen er holdningsskapende arbeid internt for våre ansatte samt av vi ønsker å bidra til økt trafikksikkerhet og HMS fokus hos våre kunder og samarbeidspartnere. Månedens valgte tema er «Mobilbruk» og nå som […]
Les mer
Digitalt nyhetsbrev
TK Gruppen ønsker å være med i den digitale utviklingen og sendte i går ut sitt første nyhetsbrev til flere tusen av våre kunder. Første utgave var å informere om TK Gruppen og dens mangfold. Så langt har vi fått få avmeldinger og flere gode tilbakemeldinger. Vi setter pris på ros og ris og tar […]
Les mer